top of page

เราใส่ใจรถของทุกท่าน
เหมือนเป็นรถของเราเอง

" ความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอ "

mechanic-changing-tires-car-service.jpg

20 ปี

ประสบการณ์กว่า

บริการไปแล้วกว่า

800 คัน

ไฮสปีดออโต้แม็กซ์

technician.png

ดำเนินธุรกิจ ขายยางรถยนต์

และซ่อมบำรุงช่วงล่างรถยนต์

และให้บริการลูกทุกท่านเป็นอย่างดี

พร้อมทั้งให้คำปรึกษา

ในด้านการซ่อมรถทุกประเภท

ครบ จบ ในที่เดียว

บริการของเรา

mechanic-holding-tire-tire-repair-garage-replacement-winter-summer-tires.jpg

เปลี่ยนยางรถ

Tire icon.png
รีโว้ จีอาร์ แม็กซ์+ยาง.jpeg
Tire icon.png

เปลี่ยนแม็กซ์รถ

balancearm_edited.jpg
Service.png

ซ่อมช่วงล่าง

166537ea-d49a-43d1-a7e6-754061d04ba1.jpeg
Oil.png

เปลี่ยนถ่ายของเหลว

closeup-mechanic-hands-pushing-black-tire-workshop.jpg

ไฮสปีดออโต้แม็กซ์

เรามีมาตรฐาน

มีทีมช่างที่พร้อมให้บริการคุณลูกค้า

ด้วยการบริการอย่างรวดเร็ว

จากประสบการณ์กว่า 20 ปี

  • Authorized dealer 100 percent certified

  • Premium center

  • YCN YOKOHAMA CLUB NETWORK

  • การเดินทางสะดวก

  • ห้องบริการลูกค้าอย่างดี

  • สถานที่ใกล้เคียงของศูนย์บริการของเรา lotus ร้านอาหาร และร้านกาแฟ

  • ราคาเหมาะสมที่สุด

  • อะไหล่ที่ได้รับมารตฐาน

  • การรับประกัน

  • ให้คำปรึกษาเรื่องยางและช่วงล่างได้เป็นอย่างดี

bottom of page